Заседание № 20 на 28.05.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за продължаване на договор № 86 от 14.08.2008 г. за предоставяне на концесия на общински нежилищен имот, публична общинска собственост - "Аптека - традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства", находящ се в АЕМО "Стария Добрич" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. „Трети март" № 54.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

4. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот в ЖК "Дружба".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

5. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в сграда с идентификатор 72624.626.4954.1 (Детска ясла № 4) по ул. Любен Каравелов, 55.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

6. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на Рекламно - информационен елемент по ул. България, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

7. Предложение за предоставяне за възмездно ползване на терен за монтиране на базова станция на GSM оператор в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

8. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ХІІ-4592 в кв. № 809 на ЦГЧ град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Плмен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

9. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ-І за „Търговия, услуги и озеленяване" в кв. № 38 на ЖК „Балик - Йовково - Юг", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед/банкова гаранция за авансово плащане по проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги" BG161PO001/1.4.09-0007, Оперативна програма „Регионално развитие".

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Други:

11.1. Опрощаване на дължими държавни вземания на Ивелина Желязкова.

11.2. Опрощаване на дължими държавни вземания на Маргарита Василева.

 

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
13.21° C ясно небе
Нагоре