Възможни начини за плащане на услугата и получаване на готовия документ

заплащане:

  • на Касата на Община град Добрич на ул. „България" 12;
  • по банков път по сметка на Община град Добрич, както следва:

Общинска Банка АД клон Добрич
Ул. „Независимост" №14

Сметка IBAN: BG06SOMB 91308410000644
BIC SOMBBGSF

Кодове по видове плащания

или изберете от списъка Код за вид плащане за следните услуги:

Основание за плащане

Вид плащане

Издаване на скица- виза за проектиране

448001

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

448001

Издаване на маршрутен пропуск за движение по забранени улици

447000

Подаване на искане и предложение за отсичане и кастрене на дървета и храсти

446500

Издаване на удостоверение  за съгласие за продажба на съсобствен имот с Община град Добрич

448007

Издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост - Снабдяване с необходимите писмени доказателства за установяване на правото им на собственост по реда на чл. 483 от Гражданскопроцесуалния кодекс"

448001

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич

448007

Подаване на заявление за достъп до обществена информация

447000

Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат

448007

Издаване на удостоверение за наследници

448007

Настоящ адрес - адресна регистрация

448007

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

448007

 

Пример за попълнена вносна бележка

Пример за попълнена вносна бележка

получаване на готовия документ:

  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • в Центъра за услуги и информация при Община град Добрич на ул. „България" 12.

Прикачени файлове

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.72° C разсеяна облачност
Нагоре