Доставка на транспортни средства

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на транспортни средства” включваща три обособени позиции:

 

Обособена позиция 1 – „Доставка на специализиран автомобил 4+1 места и места за 4 броя инвалидни колички с електрохидравличен лифт с товароподемност 500 кг”- нов

 

Обособена позиция 2 – „Доставка на автомобил 8+1 места за нуждите на ДЦВУ” – втора употреба

 

Обособена позиция 3 –„Доставка на микробус 8+1 места за нуждите на ДХД – култура” – втора употреба

 

Решение №85/22.10.2013 г.

Решение за промяна №91/04.11.2013 г.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
7.28° C тъмни облаци
Нагоре