Проект "Добрич - жива шевица от таланти"

Идентификация

 

Наименование:

„Добрич – жива шевица от таланти“

 

Номер на проект:

BG161PO001/1.1-10/2010/025

 

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

 

Срок на изпълнение:

09.08.2011 – 08.08.2013

 

Статус:

Приключил

 

Описание

 

Цели:

Засилване ролята на съвременната градска култура в община град Добрич като движеща сила в процеса на обновление и развитие на градските ареали, чрез оживяване на публични пространства с артистични практики.

Насърчаване развитието, обновяването и обогатяването на културния живот на община град Добрич чрез организиране и промотиране  на фестивал с традиционни културни прояви, но реализирани по иновативен, интригуващ и неконвенционален  начин, подчертаващ идентичността и неповторимостта на града.

Създаване на условия за равен достъп до културните събития на граждани от различни социални и етнически групи чрез активно включване в културните процеси.

 

Описание на проекта:

Проектът включва организиране и провеждане на иновативно културно събитие „Фестивал на талантите“, което има за цел да обедини талантите на Добрич и да превърне градското пространство в място за културна изява. В рамките на проекта са заложени две издания на фестивала, а след приключване на проекта е планирано трето издание. Идеята е това събитие да се превърне в традиционно за града ни. „Фестивалът на талантите“ представлява съвкупност от едновременно работещи 7 артистични ателиета, разположени на различни места в града. В рамките на един ден всеки, който желае, може да стане артист, писател, художник, певец, танцьор, творец и да представи таланта си. Добрич поне за един ден да се превърне в цветно място за веселие и забава.

 

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление.

Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители.

Дейност 3: Подготовка и изпълнение на дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие.

Дейност 4: Закупуване на оборудване и обзавеждане, свързано с организираното иновативно културно събитие.

Дейност 5: Подготовка и изпълнение на дейности, свързани с реклама и популяризиране на иновативното културно събитие.

Дейност 6: Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие.

Дейност 7: Одит на проекта

Дейност 8: Осигуряване на информация и публичност.

 

Финансова информация

 

Обща стойност на проекта:

498 926,10 лева

 

Размер на финансовата помощ:

473 979,79 лева

 

Допълнителен финансов принос на община Добрич:

24 946,31 лева

 

Партньори

 

Партньори:

Н/П

 

Изпълнители

 

Име на фирма:

„Ландшафт” ООД

 

 

Предмет на договора:

Строително-монтажни работи

Реконструкция на Градски парк „Свети Георги“ – ІІ етап „Розариум“

 

Стойност на договора:

39 088,10 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 20.06.2012 – 17.09.2012 г.

Гаранционен срок – 5 години

 

Име на фирма:

„Жилфонд – Инвест“ ЕООД

 

 

Предмет на договора:

Услуги

Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на Градски парк „Свети Георги“ – ІІ етап „Розариум“

 

Стойност на договора:

250 лева

 

Срокове:

Срок на изпълнение 20.06.2012 – 08.08.2013 г.

Гаранционен срок – няма

 

Име на фирма:

„Господинов и синове” ООД

 

Предмет на договора:

Доставки

Доставка на сгъваеми маси и сгъваеми столове

 

Стойност на договора:

13 148 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 05.09.2012 – 20.09.2012 г.

Гаранционен срок – 10 години

 

Име на фирма:

„Саундмастер” ООД

 

Предмет на договора:

Доставки

Доставка на озвучителна система

 

Стойност на договора:

62 935 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 31.08.2012 – 05.09.2012

Гаранционен срок – 5 години

 

Име на фирма:

Консорциум „Добрички таланти“ ДЗЗД

 

Предмет на договора:

Услуги

Организиране и реализиране на иновативно културно събитие „Фестивал на талантите“

 

Стойност на договора:

157 389 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 17.09.2012 – 01.07.2013

Гаранционен срок – няма

 

Име на фирма:

„Ви Джи Ес Дизайн 2001“ ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

Промотиране на иновативно културно събитие „Фестивал на талантите“

 

Стойност на договора:

107 644 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 20.09.2012 – 01.07.2013

Гаранционен срок – няма

 

Име на фирма:

„Е-турс” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

Осигуряване на информация и публичност на проект „Добрич – жива шевица от таланти“

 

Стойност на договора:

3 150 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 05.06.2012 – 08.08.2013

Гаранционен срок – няма

 

Име на фирма:

„Финанс одит консулт 2002“ ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

Извършване на финансов одит по проект „Добрич – жива шевица от таланти“

 

Стойност на договора:

1 320 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 15.06.2012 – 08.08.2013

Гаранционен срок – няма

 

Пресматериали

 

Пресконференция:

Презентации/публикации

Начална пресконференция – 10.09.2012 г.

Заключителна пресконференция – 11.06.2013 г.

 

Събития:

Първо издание на „Фестивал на талантите“ – 22.09.2012 г.

Второ издание на „Фестивал на талантите“ – 01.06.2013 г.

 

Фотогалерия

 

Снимки:

 

Лице за контакт

 

Име и телефон за връзка:

Петя Пенчева, тел. 058/ 600 050

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
7.18° C тъмни облаци
Нагоре