Проект "Добрич - жива шевица от таланти"

Идентификация

 

Наименование:

„Добрич – жива шевица от таланти“

 

Номер на проект:

BG161PO001/1.1-10/2010/025

 

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

 

Срок на изпълнение:

09.08.2011 – 08.08.2013

 

Статус:

Приключил

 

Описание

 

Цели:

Засилване ролята на съвременната градска култура в община град Добрич като движеща сила в процеса на обновление и развитие на градските ареали, чрез оживяване на публични пространства с артистични практики.

Насърчаване развитието, обновяването и обогатяването на културния живот на община град Добрич чрез организиране и промотиране  на фестивал с традиционни културни прояви, но реализирани по иновативен, интригуващ и неконвенционален  начин, подчертаващ идентичността и неповторимостта на града.

Създаване на условия за равен достъп до културните събития на граждани от различни социални и етнически групи чрез активно включване в културните процеси.

 

Описание на проекта:

Проектът включва организиране и провеждане на иновативно културно събитие „Фестивал на талантите“, което има за цел да обедини талантите на Добрич и да превърне градското пространство в място за културна изява. В рамките на проекта са заложени две издания на фестивала, а след приключване на проекта е планирано трето издание. Идеята е това събитие да се превърне в традиционно за града ни. „Фестивалът на талантите“ представлява съвкупност от едновременно работещи 7 артистични ателиета, разположени на различни места в града. В рамките на един ден всеки, който желае, може да стане артист, писател, художник, певец, танцьор, творец и да представи таланта си. Добрич поне за един ден да се превърне в цветно място за веселие и забава.

 

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление.

Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители.

Дейност 3: Подготовка и изпълнение на дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие.

Дейност 4: Закупуване на оборудване и обзавеждане, свързано с организираното иновативно културно събитие.

Дейност 5: Подготовка и изпълнение на дейности, свързани с реклама и популяризиране на иновативното културно събитие.

Дейност 6: Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие.

Дейност 7: Одит на проекта

Дейност 8: Осигуряване на информация и публичност.

 

Финансова информация

 

Обща стойност на проекта:

498 926,10 лева

 

Размер на финансовата помощ:

473 979,79 лева

 

Допълнителен финансов принос на община Добрич:

24 946,31 лева

 

Партньори

 

Партньори:

Н/П

 

Изпълнители

 

Име на фирма:

„Ландшафт” ООД

 

 

Предмет на договора:

Строително-монтажни работи

Реконструкция на Градски парк „Свети Георги“ – ІІ етап „Розариум“

 

Стойност на договора:

39 088,10 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 20.06.2012 – 17.09.2012 г.

Гаранционен срок – 5 години

 

Име на фирма:

„Жилфонд – Инвест“ ЕООД

 

 

Предмет на договора:

Услуги

Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на Градски парк „Свети Георги“ – ІІ етап „Розариум“

 

Стойност на договора:

250 лева

 

Срокове:

Срок на изпълнение 20.06.2012 – 08.08.2013 г.

Гаранционен срок – няма

 

Име на фирма:

„Господинов и синове” ООД

 

Предмет на договора:

Доставки

Доставка на сгъваеми маси и сгъваеми столове

 

Стойност на договора:

13 148 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 05.09.2012 – 20.09.2012 г.

Гаранционен срок – 10 години

 

Име на фирма:

„Саундмастер” ООД

 

Предмет на договора:

Доставки

Доставка на озвучителна система

 

Стойност на договора:

62 935 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 31.08.2012 – 05.09.2012

Гаранционен срок – 5 години

 

Име на фирма:

Консорциум „Добрички таланти“ ДЗЗД

 

Предмет на договора:

Услуги

Организиране и реализиране на иновативно културно събитие „Фестивал на талантите“

 

Стойност на договора:

157 389 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 17.09.2012 – 01.07.2013

Гаранционен срок – няма

 

Име на фирма:

„Ви Джи Ес Дизайн 2001“ ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

Промотиране на иновативно културно събитие „Фестивал на талантите“

 

Стойност на договора:

107 644 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 20.09.2012 – 01.07.2013

Гаранционен срок – няма

 

Име на фирма:

„Е-турс” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

Осигуряване на информация и публичност на проект „Добрич – жива шевица от таланти“

 

Стойност на договора:

3 150 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 05.06.2012 – 08.08.2013

Гаранционен срок – няма

 

Име на фирма:

„Финанс одит консулт 2002“ ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

Извършване на финансов одит по проект „Добрич – жива шевица от таланти“

 

Стойност на договора:

1 320 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 15.06.2012 – 08.08.2013

Гаранционен срок – няма

 

Пресматериали

 

Пресконференция:

Презентации/публикации

Начална пресконференция – 10.09.2012 г.

Заключителна пресконференция – 11.06.2013 г.

 

Събития:

Първо издание на „Фестивал на талантите“ – 22.09.2012 г.

Второ издание на „Фестивал на талантите“ – 01.06.2013 г.

 

Фотогалерия

 

Снимки:

 

Лице за контакт

 

Име и телефон за връзка:

Петя Пенчева, тел. 058/ 600 050

 

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.37° C ясно небе
Нагоре