Община Добрич обявява публично обсъждане на организиране на движението в обхвата на кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Батак“ и ул. „Димитър Петков“

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ - 15. 01. 2014 г. 

 

             В контекста на развитието на европейските политики в областта на безопасността на движението и обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2011-2020 г.“, с Решение № 946/22.12.2011 г. на Министерския съвет на Република България е приета „Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011-2020 г.“

            За изпълнение на целите на Националната стратегия, дейността на Община град Добрич и през 2014 година е насочена към продължаване работата по изграждане на по-безопасна пътна инфраструктура на територията на общината.

            Едно от направленията, по които работи Община град Добрич през последните години, е свързано с  „успокояване на движението посредством монтиране на знаци за ограничаване на скоростта, средства за забавяне на движението в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки, проектиране и изграждане на кръстовища с кръгово движение в най-конфликтните точки от уличната мрежа“.

            Отчитайки непрекъснато нарастващата интензивност на движението в централната част на града, кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Батак“ и ул. „Димитър Петков“ се явява като най-натоварено и невралгично място в града при ежедневно търсения достъп от граждани и гости на града, до позицираните държавни и общински институции в тази централна част на града.

            На база на опита от вече изградени кръгови кръстовища на територията на страната, както и добрите практики в европейските страни, и в изпълнение на проект „Бъдеще за Добрич“, Община град Добрич възложи изработване на технически проекти за рехабилитация, реконструкция на уличната мрежа с обхват близо 50 км от улиците и булевардите, включително и проект за комуникационно решение на кръстовището при ул. „Отец Паисий“ и ул. „Димитър Петков“.

            В съответствие с добрите практики за информираност на гражданите и прозрачност на действията при промяна на организацията на движението, представяме на вниманието на гражданите в град Добрич разработка на „Трансконсулт – 22“ ООД за организиране на движението в обхвата на кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Батак“ и ул. „Димитър Петков“, посредством изграждане на кръгово кръстовище.

            Отзиви и мнения по предложения проект могат да се правят на официалната електронна поща на Община град Добрич dobrich@dobrich.bg; електронната поща за сигнали и предложения - priemna@dobrich.bg и в Центъра за услуги и информация, работно място № 4 в срок до 31.01.2014 г.

            Реализацията на проекта след публичното му представяне на електронната страница на Община град Добрич, следва да премине през следните етапи:

Изработване на технически проект.
Изготвяне на „Доклад за оценка на съответствие на проекта с изискванията към строежите“.
Издаване на разрешение за строеж (ІІІ категория).
Осигуряване на средства за реализиране на проекта, включително и чрез привличане на инвестиции под формата на публично-частно партньорство или други източници.
Провеждане на процедури за избор на изпълнители на строително-ремонтните дейности и на строителен надзор по време на строителството.
Изпълнение на строително-ремонтните работи.
Въвеждане на строеж в експлоатация от Държавна приемателна комисия и издаване разрешение за ползване.

Кръстовище - Отец Паисий

Кръгово кръстовище - Отец Паисий

Прикачени файлове

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
10.01° C ясно небе
Нагоре