Президентски избори и Национален референдум 2016 г.

Плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за

 Президентски избори (І и ІІ тур) и Национален референдум

ще се извършат на 24-25 ноември 2016 г.

Община град Добрич уведомява, че плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за произведените на 06.11.2016 г. и 13.11.2016 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум ще се извършат срещу представена лична карта:

на 24.11.2016 г. - от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

на 25.11.2016 г. - от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

в сграда Корпус 3, ул. „Независимост” 7 (северен вход), ет. 8, ст. 802 – Каса.

***

Възнагражденията на секционните избирателни комисии от Община Добрич ще се изплащат на 28 и 29 ноември

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от изборите за президент и вицепрезидент на републиката (І тур на 06.11. и ІІ тур на 13.11.2016 г.) и национален референдум на 06.11.2016 г. ще се изплащат на 28 и 29 ноември 2016 г. (понеделник и вторник) в сградата на Община град Добрич на ул. „България“ 12 от 9.00 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

• Секции от № 1 до № 66 - в Центъра за услуги и информация, на гише „Информация“

• Секции от № 67 до № 131 - на І етаж, стая 104.

Представянето на лична карта е задължително.

***

Организацията на работа в предизборния и изборния ден за втори тур на Президентските избори остава непроменена

Екипът по организационно-техническата подготовка на изборите съобщава, че всички основни дейности и графици в предизборния и изборния ден – 12-13 ноември 2016 г. остават непроменени. Предаването на изборните книжа и материали на Секционните избирателни комисии в събота, 12 ноември, ще се извърши при същия часови график. Ангажиментите на ръководствата и служителите в местата за гласуване (училища, детски заведения, други институции) за предизборния и изборния ден на II тур на изборите са същите, както при провеждането на I тур.

(Публикувано на 9 ноември 2016 г.)

***

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (Публикуван на 08.11.2016 г.)

***

График за получаване на материалите за изборите и референдума на 05.11.2016 г. от секционните избирателни комисии. (Публикуван на 02.11.2016 г.)

***

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (публикуван на 26.10.2016 г.)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (публикуван на 26.10.2016 г.)

Избиратели/ гласоподаватели, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление до общинската администрация по приложени образци - за изключване от списъка на заличените лица. Заявленията съдържат подробни разяснения за възможните случаи:

 • Заявление – декларация от лице, включено в списъка за гласуване извън страната, за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (Приложение № 12-ПВР/НР);
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (Приложение № 13-ПВР/НР);
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение № 15-ПВР/НР).

***

Съобщение за приемането на заявления с краен срок 22 октомври във връзка с Президентски избори и референдум:

Заявления за гласуване по настоящ адрес и заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, срокът за подаването на които е 22.10.2016 г., в събота, 22 октомври се приемат от дежурните служители в дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“ (ГРОН) на ул. „Л. Каравелов“ № 6 от 8.30 до 17.00 часа.(публикуванo на 21.10.2016 г.)

***

Условия за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 06 ноември 2016 г.

В сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са уточнени секциите с най-малък брой избиратели на първи етаж (съгласно законовите изисквания), които се определят за гласуване на хора с увреждания. Това са:

 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до тази секция е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване друга близка подходяща секция – в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до тази секция е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до тази секция е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 111 (достъпът до тази секция е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционната избирателна комисия ще им предостави декларация, която да попълнят. Някои от подходящите места за гласуване на хора с увреждания са:

 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Доба Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91, съответно кабинети 102 и 103)

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите/ референдума, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите/референдума), както и на е-адрес dobrich@dobrich.bg. В деня на изборите и националния референдум (06 ноември 2016) заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

В седмицата преди деня на изборите/ референдума (от понеделник, 31.10., до петък, 04.11.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден – 06 ноември 2016 г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт.

Телефонът за заявки е 058/601-400. (публикувани на 20.10.2016 г.)

***

Покана за консултациите за състава на Подвижна секционна избирателна комисия за 23.10.2016 г. (публикувана на 20.10.2016 г.)

***

Заповед № 1162 от 04.10.2016 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за президент  и вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителни и агитационни материали в кампанията за национален референдум на  06 ноември 2016 г. (публикувана на 04.10.2016 г.)

* * *

Информационен лист за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“. Информационният лист е одобрен от Министерски съвет и съдържа мотивите за провеждане на националния референдум, както и детайлна информация за начините на гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума. 

* * *

Съобщения (публикувани на 27.09.2016 г.)

 Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 1123/19.09.2016 г. на Кмета на Община град Добрич. Те са поместени и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател/гласоподавател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 10-ПВР/НР). Срокът е до 29.10.2016 г.

Избиратели/гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 11-ПВР/НР). Срокът е до 04.11.2016 г.

Избирател/гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ПВР/НР) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 22.10.2016 г.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидат за президент/ за вицепрезидент, на член на ЦИК/ на РИК или на регистриран в ЦИК наблюдател след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ПВР/НР) в срок до 22.10.2016 г.  

Избирател/гласоподавател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление (Приложение № 23-ПВР/НР), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ПВР/НР).

В общината се назначава подвижна секционна избирателна комисия, когато не по-малко от 10 избиратели/гласоподаватели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 22.10.2016 г.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

* * * 

Покана за консултациите за съставите на Секционните избирателни комисии за 30.09.2016 г. (публикувана на 26.09.2016 г.)

* * *

Главна дирекция "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

* * * 

Избирателен списък (предварителен) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (публикуван на 26.09.2016 г.)

Избирателен списък (предварителен) за национален референдум на 06 ноември 2016 г. (публикуван на 26.09.2016 г.)

Заповед № 1123 от 19.09.2016 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към заповедта. (публикувана на 19.09.2016 г.)

Заповед № 1104 от 14.09.2016 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 15.09.2016 г.)

 

Централна избирателна комисия

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре