Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър

Отговор за запитване в открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. 

Актуално

„За да я има България“ – конкурсът с България в сърцето

27.02.2020

Кметът на Добрич Йордан Йорданов връчи днес наградите на победителите в IV Областен конкурс рецитал  „За да я има България“. 602 деца рецитираха на три добрички сцени емблематични стихотворение на български автори за...

„За да я има България“ – конкурсът с България в сърцето
ВИЖ ДОБРИЧ
4.42° C тъмни облаци
Нагоре