Обява за длъжността "Медицинска сестра" в ЦНСТДМУ

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания обявява свободно работно ямсто да длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: социални дейности;
1.2. Цел на длъжността: Грижа за здравето на децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ. Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори, свързани със здравословното състояние на децата и младежите.
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен бакалавър, професионален бакалавър;
1.4. Години професионален опит: 3 години професионален опит;

2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удоствоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, ж.с. "Балик - Йовково Юг" № 72, в стаята на директора, всеки делничен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа.
Телефон за контакти: 0893 331 150.

4. Срок за подаване на документи: 25.11.2016 г.

5. Етапи:
5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати;
След подбора по документи информация за допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на Официалната електронна страница на Община град Добрич.
С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
14.63° C тъмни облаци
Нагоре