Обява за длъжността чистач/хигиенист в Камерен оркестър Добрич

Обявление

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич

обявява свободно работно място за длъжността чистач/хигиенист 1/2 бройка

в Камерен оркестър гр.Добрич

1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1. 1  Област на дейност: Длъжност със спомагателни функции;
  2. 2 Цел на длъжността: Извършва санитарно-хигиенни дейности в работните помещения на  Камерен оркестър и Духов оркестър
  3. 3. Изискваща минимална степен за завършено образование: Средно

      1.4  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква;

      1.5  Години професионален опит: не се изисква,стажа и опита се считат за предимство;

      1.6  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип,комуникативна и професионална компетентност;

2.     Необходими документи за кандидатстване:

      2.1  Заявление за участие;/образец/

      2.2  Документ за самоличност /копие/

      2.3  Автобиография;

      2.4  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;/копие/

      2.5  Копие на документ за завършено образование;/копие/

3.   Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа.  Лице за контакт: Снежанка Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: от 02.12.2016г.  до 09.12.2016 година включително

5. Етапи:

5.1 Подбор по документи

5.2 Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с  чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя, на 4 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”,в Корпус 3 /бивш Партиен дом/, ет.7,стая 711

 

 

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
11.5° C ясно небе
Нагоре