Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в ЦНСТДМУ

Днес, 05.12.2016 г. комисия назначена със заповед № 175/29.11.2016 година на Директора на ЦНСТДМУ гр. Добрич в състав:

Председател: Марияна Вълкова – социален работник в ЦНСТДМУ

и членове:      1. Красимира Кирова – главен експерт „Управление на здравната грижа“ към Дирекция „ХД“

2. Мария Жекова – домакин – касиер в ЦНСТДМУ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ДЕТЕГЛЕДАЧ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания град Добрич.

До събеседване са допуснати:

  1. Марияна Димитрова Стоянова
  2. Димитричка Георгиева Канева
  3. Грозданка Добрева Гочева
  4. Янка Минчева Минчева
  5. Георги Симеонов Йорданов

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се яви Грозданка Добрева Гочева.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 1 към Протокола), веднага след приключването му.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Димитричка Георгиева Канева – 43 точки
  2. Марияна Димитрова Стоянова – 36 точки
  3. Георги Симеонов Йорданов – 22 точки
  4. Янка Минчева Минчева – 19 точки

Комисията предлага да бъде сключен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с кандидата, класирал се на първо място – Димитричка Георгиева Канева.

Настоящият протокол за резултата от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, а другият – за комисията.

Актуално

Община град Добрич публикува мерки за организиране дейностите в детските заведения след възстановяване на приема на деца

22.05.2020

Община град Добрич приключи проведеното проучване сред родителите за възстановяване посещенията в детските заведения от 1 юни. Данните сочат: Около 45% от родителите ще възстановят посещенията на децата в детските градини, а около 55%...

Община град Добрич публикува мерки за организиране дейностите в детските заведения след възстановяване на приема на деца
ВИЖ ДОБРИЧ
13.95° C разсеяна облачност
Нагоре