Обява за длъжността "Учител" в ДГ № 23 "Звездица"

ДГ № 23 „ЗВЕЗДИЦА ” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „учител” – 1 в детска градина

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: педагогическа

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Висше – Магистър, Бакалавър,Професионален бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална педагогика, ПУПЧЕ

1.5    Години професионален опит:  Без ограничения                                   

1.6 Допълнителни изисквания:   да има комуникативни способности, работа в екип.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от диплома за завършено висше образование.

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 23„ЗВЕЗДИЦА”, ул. “Велико Търново “ №2,  от 8:30 часа до 14:00 часа 

Лице за контакти: Румяна Илиева  Телефон за контакти: 058/602 653

  1. Срок за подаване на документите: от 12.12.2016  до 16.12.2016 от 8.30 часа до 14.00 часа

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 67 ал.1 т.1 от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  учител, старши учител  в ДГ № 23“Звездица “ град Добрич  – ул. „В.Търново “ №2.

Актуално

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година

28.01.2020

С 30 „за“ и петима „въздържал се“ общинският съвет прие финансовата рамка на Община Добрич, предложена от общинското ръководство за 2020 година. Бюджетът на Добрич за тази година възлиза на 76 391 723 лева. 61%,...

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
2.98° C разкъсана облачност
Нагоре