Обява за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 32 "Зорница"

ДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „помощник възпитател”  в детска градина

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: образование

1.2. Цел на длъжността: Осигурява  необходимите  санитарно – хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна  възраст; съвместно с учителя отговаря за опазване живота на децата и пръв помощник при организиране на възпитателно –образователната  дейност

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно

1.4. Допълнителни изисквания за длъжността: съвместяване с помощник готвач, или готвач при необходимост; документ за професионална квалификация готвач; помощник готвач; икономист; организаторски умения; отговорност; работа  в екип.

1.5. Години професионален опит:не се изисква

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за средно образование,

    за готвач или помощник готвач, икономист /ако притежава/

2.3. Професионална  автобиография;                                                                                      ;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”,  ж.к. “Строител” до бл. 65 всеки делничен ден от  9.00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакти:  Марияна Димитрова – Директор на ДГ №32,  Телефон за контакти: 058/665223

4. Срок за подаване на документите: от 14.12.2016 г. до 16.12.2016 г. до 13.00 ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността помощник възпитател, в ДГ № 32 “Зорница“ град Добрич  – ж.к. „Строител” до бл. 65.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
14.58° C тъмни облаци
Нагоре