Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Чистач/хигиенист" в Камерен оркестър Добрич

Днес, 14.12.2016г. комисия назначена със заповед № 1558/13.12.2016 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Теменужка Иванова – Концерт-майстор в Камерен оркестър гр.Добрич

и членове:

1. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”

2. Стоян Монов – Диригент на Духов оркестър гр.Добрич

3. Розалин Иванов – Инструменталист в Камерен оркестър гр.Добрич

4. Георги Димитров – Инструменталист в Духов оркестър гр.Добрич

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ,,Чистач/хигиенист” ½ бр.в Камерен оркестър гр.Добрич.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе  три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Одобрените кандидати се класират, както следва:

Красимира Здравкова Бекярова   - 74 точки

Божанка Димитрова Маринова   -  65 точки

Емилия Желязкова Михайлова    - 54 точки

Магдалена Радева Милушева       - 52 точки

Боянка Нейчева Димитрова         - 49 точки

Марияна Димитрова Стоянова    - 40 точки

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и събеседване и предлага на Кмета на Община гр. Добрич да сключи трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя, на 4 часов работен ден с кандидата, класирал се на първо място.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият – за комисията.

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
22.5° C ниска облачност
Нагоре