Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 32 „Зорница”

П Р О Т О К О Л

Днес, 20.12.2016г. Комисия, назначена със заповед № 86 /14.12.2016г. на Директора на ДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател:

Жана Николова – Главен учител в  ДГ № 32 „ Зорница”

и членове:

 1. Севдалина Владимирова  - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
 2. Галина Петрова - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
 3. Тонка Гочева - ЗАС в ДГ №32 „Зорница”
 4.  Несрин Йълмаз- Експерт Дирекция „ХД”  функция „Образование” при Община град Добрич

Проведе процедура събеседване с кандидатите за длъжността  помощник възпитател  в  ДГ № 32 „Зорница” въз основа на представянето им комисията извърши следното класиране:

 1. Павлета Алексиева Недева – 119 т.
 2. Силвия Георгиева Петрова – 105 т.
 3. Светлана Величкова Колева – 95 т.
 4. Жулиета Дичева Кирчева – 93 т.
 5. Мариана Жечева Тодорова - 89 т.
 6. Магдалена Иванова Танева – 85 т.
 7. Айлин Ердинчева Неждетова – 77 т.
 8. Геновева Христова Тодорова – 65 т.
 9. Мария Антонова Иванова – 61 т.
 10. Галина Великова Узунова – 57 т.
 11. Марияна Желязкова Стоянова – 49 т.
 12. Петка Желязкова Петкова – 45 т.
 13. Емилия Игнатова Димитрова – 43 т.
 14. Ангелинка Маринчева Георгиева – 29 т.

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница”

гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания кандидат на първо място Павлета Алексиева Недева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“

07.07.2020

Започнаха дейностите по изграждане на детска площадка по улица „Тимок“. В момента се полагат основи от армиран бетон за детските съоръжения и алеите. След приключване на бетоновите работи и изминаване на 14 дневен срок,...

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“
ВИЖ ДОБРИЧ
14.64° C ясно небе
Нагоре