Обява за длъжността "Концерт-майстор" в Камерен оркестър гр.Добрич

Обявление

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич

обявява свободно работно място за длъжността концерт-майстор

в Камерен оркестър гр.Добрич

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1. 1 Област на дейност: Творческа и изпълнителска дейност в областта на музикалното изкуство;
  2. 2  Цел на длъжността: Участва в реализирането на художествената и творческата дейност на Камерен оркестър  и на културната политика на Община град Добрич в областта на музикалното изкуство;
  3. 3 Изискваща минимална степен за завършено образование: Висше;

      1.4  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: Музикално изкуство /сценично изкуство/;

      1.5  Години професионален опит:  5 години стаж;

      1.6  Допълнителни изисквания: професионална и комуникативна компетентностмения за работа в екип;

2. Необходими документи за кандидатстване:

       2.1  Заявление за участие/образец/;

       2.2  Документ за самоличност

       2.3  Автобиография;

       2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

        2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.  Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа.  Лице за контакт: Снежана Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: от 04.01 до 10.01.2017 година включително

5. Етапи на подбора

          5.1 Практически изпит-всеки кандидат да подготви: Вивалди  ,,Годишните времена” - за солова партия

          5.2 Събеседване с допуснатите кандидати

Допуснатите до практически изпит и събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1 от КТ  и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”,в Корпус 3 /бивш Партиен дом/, ет.7,стая 711.

 

 

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
14.63° C тъмни облаци
Нагоре