Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Директор" на ОП "Обреден дом"

Днес, 16.01.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № 43/16.01.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Елка Димова, Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич;
  2. Росица Маркова - Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Петър Енев – Старши експерт в дирекция ИРЕФОП;
  4. Жулиета Христова – Младши експерт АБДЧР в дирекция БФ,

проведе защита на концепция и събеседване с кандидатите за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Обреден дом“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 19.12.2016 г. до защитата са допуснати:

 

1. Адриана Райнова Иванова-Георгиева

2. Румена Георгиева Маринова

3. Ивайло Георгиев Кръстев

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и концепция, защитена от кандидата, и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса. Председателят на комисията запозна кандидатите с реда на провеждане на конкурса и в тяхно присъствие бяха отворени пликовете с концепциите.

Кандидатите се явиха за събеседване по реда на подаване на документите.

След защитата и проведеното събеседване, всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в отделни за всеки от кандидатите карти - Приложение №1 (приложени към протокола).

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на

комисията. Кандидатите участват в класирането, ако са получили не по-малко от 60% от максималния възможен резултат – 180 точки -108 точки.

След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите, окончателния резултат от конкурса за директор на Общинско предприятие „Обреден дом“, е както следва:

Трите имена на кандидата

Резултат

 

1. Румена Георгиева Маринова

76 точки

2. Адриана Райнова Иванова-Георгиева

65 точки

3. Ивайло Георгиев Кръстев

56 точки

 

Съгласно постигнатите резултати от проведената защита на концепция и събеседване, и недостигнат минимум от 108 точки комисията реши, че не класира нито един от кандидатите.

Актуално

Общинското дружество „Градски транспорт - Добрич“ организира демонстрация на електрически автобус “Solaris“

14.10.2019

Демонстрацията е организирана на 15 октомври от 13.00 часа в Депото на общинското дружество „Градски транспорт“. Електрическият бус в продължение на няколко дни ще бъде тестван по градската линия 111.   Solaris...

Общинското дружество „Градски транспорт - Добрич“ организира демонстрация на електрически автобус “Solaris“
ВИЖ ДОБРИЧ
21.41° C ясно небе
Нагоре