Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Гробар" в ОП "Обреден дом"

Днес, 10.02.2017 г. в 9,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-08-04/08.02.2017 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

Председател: Костадинка Георгиева Ангелова – Организатор дейности в ОП Обреден дом

и членове:

1. Геновева Атанасова Кабаджова– Обредник на ОП Обреден дом

2. Анка Георгиева Иванова – Касиер, домакин в ОП Обреден дом,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ГРОБАР в ОП Обреден дом град Добрич.

 

До събеседване за длъжността бяха допуснати: 

Сали Карани Ахмед

Костадин Станчев Славов

Живко Георгиев Петров

Асен Райков Демиров

Венелин Стефанов Великов

Георги Мирославов Георгиев

 

От допуснатите кандидати писмен отказ да се яви на събеседване направи

Сали Карани Ахмед.

 

По предварително уточнения  график на събеседването  не се явиха:

Живко Георгиев Петров

Венелин Стефанов Великов

Георги Мирославов Георгиев

 

По предварително уточнения  график на събеседването се явиха:

Костадин Станчев Славов

Асен Райков Демиров

Комисията оцени качествата на явилите се кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

1. Костадин Станчев Славов  - 56 точки

2. Асен Райков Демиров          - 45 точки

Комисията предлага на Директора на ОП Обреден дом гр. Добрич, да сключи трудов договор с класираният на първо място участник.

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
23.36° C ясно небе
Нагоре