Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в ДЯ № 1 "Здраве"

Днес, 15.02.2017г. комисия назначена със заповед №5/06.02.2017 година на в.и.д Директор на Детска ясла „Здраве“

Председател – Даниела Рафаилова-Педагог

и членове:

1.Нели Желева-Главен експерт Кадрова политика

2. Ваня Станева-Мед.сестра

проведе събеседване с кандидатите за длъжността детегледач  в Детска ясла „Здраве“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

1. .Златинка Иванова Иванова

2. .Детелина Божанова Тодорова

3. Соня Йорданова Йовкова

4. Йорданка Василева Стефанова

5. Добринка Димитрова Димова

6. Диляна Ванева Мързъкова

7. Дияна Ангел Киркорян –Николова

8. Лазарина Миткова Лазарова

9. Пепа Иванова Колева

10. Гинка Георгиева Василева

11. Ивелина Костадинова Куртева

12. Красимира Стоянова Маринова

13. Гинка Илиева Иванова

14. Светлана Величкова Колева

15. Маргарита Славова Вълкова

16. Севдалина Жекова Пасева –Богданова

17. Валя Колева Славова

18. Милена Ганчева Карагеоргиева

19. Светла Йорданова Иванова

20. Кремена Иванова Божинова

21. Геновева Христова Тодорова

22. Мария Колева Митева

23. Людмила Вержилова Василева

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Гинка Георгиева Василева-                             74

2. Гинка Илиева Иванова-                                   66

3. Кремена Иванова Божинова-                          62

4. Мария Колева Митева-                                    52

5. Геновева Христова Тодорова-                        49

6. Соня Йорданова Йовкова-                               48

7. Диляна Ванева Мързъкова-                             45

8. Милена Ганчева Карагеоргиева-                     44

9. Златинка Иванова Иванова-                            40

10. Валя Колева Славова-                                     40

11. Светлана Величкова Колева-                        36

12. Ивелина Костадинова Куртева-                     35

13. Людмила Вержилова Василева-                    34

14.Детелина Божанова Тодорова-                      33

15. Лазарина Миткова Лазарова-                        31

16. Маргарита Славова Вълкова-                       30

17. Севдалина Жекова Пасева –Богданова-      30

18. Дияна Ангел Киркорян –Николова-               29

19. Добринка Димитрова Димова-                      28

20. Красимира Стоянова Маринова-                  25

21. Пепа Иванова Колева-                                  24

На събеседването не се явиха :   

- Йорданка Василева Стефанова                 

- Светла Йорданова Иванова                         

Комисията предлага на в.и.д Директора Златка Долашкова  да сключи трудов договор с кандидата класирал се на първо място Гинка Георгиева Василева на основание чл. 67  ал. 1, т. 1, във връзка чл. 70 ал. 1 от КТ.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Добруджа ликува на 25 септември!

25.09.2020

25 септември – Денят на Свободата на Добрич, ще бъде отбелязан с тържественост и почит. Тази година се навършват 80 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Юбилейна годишнина, която се чества от всички...

Добруджа ликува на 25 септември!
ВИЖ ДОБРИЧ
24.33° C предимно облачно
Нагоре