Обява за длъжността "Работник поддръжка" в Център за защита на природата и животните

ОБЯВЛЕНИЕ

ОП „ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ“ ГР. ДОБРИЧ

обявява свободно работно място за длъжността „ РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА“

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  1. Област на дейност:  - Ботанически и зоологически природни паркове и градини.
 • Почистване, поддържане на  подслоните на животните и  прилежащите  терени и тревни площи, както и съоръженията в центъра.
 • Осигурява правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване и инсталации. Следи спазването на правилника за вътрешния ред.
  1. Цел на длъжността:
 • Да работи за поддържане на ЦЗПЖ в изряден и привлекателен вид за неговите посетители.
 • Да осигурява оптимални условия за живот на животните, подслонени в зоологическата градина и поддържа висок стандарт на стопанисване.
  1. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование .
  2. Години професионален опит: желателно е минимум 1 год.
  3. Допълнителни изисквания:
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Умение за работа в екип;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал
 1. Необходимите документи за кандидатстване:
  1. Заявление за участие / свободна форма /;
  2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  3. Автобиография;
  4. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  5. Копие от документ за трудов стаж.
 1. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване личнов Общинагр.Добрич, ул. България № 12, всеки делничен ден от 08:00 часа до 14:30 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“ ет.1.

Лице за контакт: Севдалина Венкова

Телефон за контакт: 058 602850

 1. Срок за подаване на документите:  17.03.2017 г.
 2. Етапи на подбора:
  1. Подбор по документи.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи до събеседване кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основаниечл.67 ал.1 т. 1от КТ, във връзка с чл.70, ал.1/ срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя / за осем часов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в сградата на Община град Добрич в „ Център за услуги и информация“.

С длъжностната характеристика можете да се запознаете тук.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
9.44° C ясно небе
Нагоре