Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Работник озеленяване" в ОБП "УДП"

Днес, 28.03.2017 г. комисия назначена със Заповед №  321 от 27.03. 2017 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

          Председател –  Мария Николова Андреева, на длъжност Директор на ОБП УДП          и членове:

                    1. Цветелина Тончева Енчева – старши юрисконсулт в Община град Добрич,

                    2. Никет Байсел Селямед – специалист озеленител  в  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”,

 

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в дейност ОЗЕЛЕНЯВАНЕ.

За участие документи са подадени от:

1

Калин  Кръстев  Георгиев

30

Севилен Юзеир Салим

2

Йордан  Георгиев  Иванов

31

Радослав Иванов Радев

3

Бейджан  Демиров  Ибрямов

32

Галинка Георгиева Янкова

4

Нерджан  Назифов  Алитов

33

Виолета  Александрова  Стоянова

5

Иван  Петров  Пасев

34

Ангел  Еленков  Тодоров

6

Андон  Димов  Андонов

35

Петър  Стоянов   Георгиев

7

Георги  Донков  Гинков

36

Тодора  Петрова  Иванова

8

Феим   Мустанов  Исмаилов

37

Иван  Стефанов  Драганов

9

Живко  Кирилов  Киров

38

Михаил   Иванов  Недев

10

Стелиян  Василев  Георгиев

39

Веселин  Валентинов  Петров

11

 Боряна Людмилова  Райчева

40

Галя  Петкова  Атанасова

12

Васил  Илиев  Василев

41

Димитър  Василев  Маринов

13

Живко  Ганчев  Любенов

42

Енчо  Атанасов  Стоянов

14

Симеон  Иванов  Трифонов

43

Красимира  Стоянова  Маринова

15

Георги  Райков  Йорданов

44

Цонко  Драганов  Цонев

16

Христо  Василев  Христов

45

Фердес  Ибрям  Мехмедова

17

Пламен  Станев  Йорданов

46

Стела  Дончева  Миланова

18

Веселин  Димитров  Радков

47

 Лиляна  Маринова  Колева

19

Радка  Петрова  Станкова

 

 

20

Станимир  Неделчев  Григоров

 

 

21

Дияна  Куманова  Проданова

 

 

22

Румяна  Георгиева  Димитрова

 

 

23

Григор  Георгиев  Гочев

 

 

24

Мете   Ибрям   Назиф

 

 

25

Георги Стефанов Николов

 

 

26

Димитър Гочев Желязков

 

 

27

Петко Стефанов Петков

 

 

28

Петър Димитров Петров

 

 

29

Шабан Рифат Расим

 

 

 

Комисията реши да не допусне до събеседване:  

1.Боряна  Людмилова  Райчева                                4.Иван  Стефанов  Драганов

2.Димитър  Гочев  Желязков                                      5.Галя  Петкова  Атанасова

3.Виолета  Александрова  Стоянова                        6.Лиляна  Маринова  Колева

поради това, че не отговарят на условията за заемане на длъжността, посочени от работодателя.

Събеседването ще се проведе на 29.03.2017 г. от 13,00 ч. в ОБП УДП  

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта. Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
26° C ясно небе
Нагоре