Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник озеленяване" в ОБП "УДП"

Днес, 29 .03.2017 г. комисия назначена със заповед №  328 / 29 .03. 2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Мария  Николова  Андреева, на длъжност Директор на ОБП УДП         

и членове:

                    1. Никет  Байсел  Селямед – специалист озеленител в ОБП УДП

                    2. Иванка  Василева  Радушева – техник озеленител

                    3. Светослав  Симеонов  Караиванов – техник озеленител

                    4. Мариана  Керанова Хараламбиева – техник озеленител

проведе събеседване с кандидатите  за  длъжността  РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  в ОБП „ Устойчиви дейности и проекти”  гр. Добрич.

На събеседването за длъжността се явиха следните кандидати по ред на подаване на документите:

1

Калин  Кръстев  Георгиев

23

Мете  Ибрям  Назиф

2

Йордан  Георгиев  Иванов

24

Георги  Стефанов  Николов

3

Бейджан  Демиров  Ибрямов

25

Петко  Стефанов  Петков

4

Нерджан  Назифов Алитов

26

Петър  Димитров  Петров

5

Иван  Петров  Пасев

27

Шабан  Рифат  Расим

6

Андон  Димов  Андонов

28

Севилен  Юзеир  Салим

7

Георги  Донков  Гинков

29

Радослав  Иванов  Радев

8

Феим  Мустанов  Исмаилов

30

Галинка  Георгиева  Янкова

9

Живко  Кирилов  Киров

31

Ангел  Еленков  Тодоров

10

Стелиян  Василав  Георгиев

32

Петър  Стоянов  Георгиев

11

Васил  Илиев  Василев

33

Тодора  Петрова  Иванова

12

Живко  Ганчев  Любенов

34

Веселин  Валентинов  Петров

13

Симеон  Иванов  Трифонов

35

Димитър  Василев  Маринов

14

Георги  Райков  Йорданов

36

Енчо  Атанасов  Стоянов

15

Христо  Василев Христов

37

Красимира  Стоянова  Маринова

16

Пламен  Станев  Йорданов

38

Цонко  Драганов  Цонев

17

Веселин  Димитров  Радков

39

Стела  Дончева  Миланова

18

Радка  Петрова  Станкова

40

 

19

Станимир  Неделчев  Григоров

41

 

20

Дияна  Куманова  Проданова

 

 

21

Румяна  Георгиева  Димитрова

 

 

22

Григор  Георгиев  Гочев

 

 

 

         На събеседването за длъжността не се явиха следните кандидати:

         1.Михаил  Иванов  Недев

         2. Фердес  Ибрям  Мехмедова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Комисията предлага да се сключи трудов договор със следните кандидати:

1

Йордан  Георгиев  Иванов

14

Григор  Георгиев  Гочев

2

Бейджан  Демиров  Ибрямов

15

Мете  Ибрям  Назиф

3

Нерджан  Назифов  Алитов

16

Георги  Стефанов  Николов

4

Иван  Петров  Пасев

17

Петко  Стефанов  Петков

5

Андон  Димов  Андонов

18

Ангел  Еленков  Тодоров

6

Георги  Донков  Гинков

19

Шабан  Рифат  Расим

7

Живко  Кирилов   Киров

20

Радослав  Иванов  Радев

8

Васил  Илиев  Василев

22

Тодора  Петрова  Иванова

9

Живко  Ганчев  Любенов

22

Веселин  Валентинов  Петров

10

Христо  Василев  Христов

23

Димитър  Василев  Маринов

11

Пламен  Станев  Йорданов

24

Енчо  Атанасов  Стоянов

12

Веселин  Димитров  Радков

 

 

13

Станимир  Неделчев  Григоров

 

 

Актуално

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“

07.07.2020

Започнаха дейностите по изграждане на детска площадка по улица „Тимок“. В момента се полагат основи от армиран бетон за детските съоръжения и алеите. След приключване на бетоновите работи и изминаване на 14 дневен срок,...

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“
ВИЖ ДОБРИЧ
14.65° C ясно небе
Нагоре