Обява за длъжността "Счетоводител оперативен" във функция Образование към дирекция "Хуманитарни дейности"

Обявление

 

                Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността счетоводител-оперативен във функция Образование към Дирекция „Хуманитарни дейности“

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Обработка на финансово-счетоводни документи, свързани с дейността. Изготвяне на справки и отчети, осигуряващи счетоводна информация.           

1.2. Кратко описание на длъжността: Осъществява счетоводната отчетност и своевременното и точно отразяване на всички стопански операции. Съставя синтетични и аналитични счетоводни регистри. Участва в изготвянето на месечните, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС, както и на справките към тях. Участва в изготвянето на тримесечните оборотни ведомости и приложенията към тях. Участва при подготовката на годишния финансов отчет и приложенията към него. Следи за правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи.

 

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Икономика, Счетоводство;

1.5. Години професионален опит: 2 години професионален опит по специалността;

1.6.  Допълнителни изисквания: - добра компютърна грамотност; познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност;

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. България № 12, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакт: Емилия Кирилова – ст. счетоводител в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Телефон за контакти: 0899 991885

4. Срок за подаване на документите: 21.04.2017 година включително.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в сградата на Община град Добрич в „Център за услуги и информация“.

 

 

 

 

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с Главния секретар на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ доц. д-р Анатолий Асенов

15.07.2020

Срещата е по повод Локалния офис за дистанционно и продължаващо обучение на Стопанската академия, който работи от месец юли в Добрич. Той се намира на втория етаж в Комплекс „Рила“. В рамките на срещата са обсъдени...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с Главния секретар на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ доц. д-р Анатолий Асенов
ВИЖ ДОБРИЧ
26.05° C разсеяна облачност
Нагоре