Обява за длъжността "Счетоводител оперативен" във функция Образование към дирекция "Хуманитарни дейности"

Обявление

 

                Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността счетоводител-оперативен във функция Образование към Дирекция „Хуманитарни дейности“

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Обработка на финансово-счетоводни документи, свързани с дейността. Изготвяне на справки и отчети, осигуряващи счетоводна информация.           

1.2. Кратко описание на длъжността: Осъществява счетоводната отчетност и своевременното и точно отразяване на всички стопански операции. Съставя синтетични и аналитични счетоводни регистри. Участва в изготвянето на месечните, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС, както и на справките към тях. Участва в изготвянето на тримесечните оборотни ведомости и приложенията към тях. Участва при подготовката на годишния финансов отчет и приложенията към него. Следи за правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи.

 

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Икономика, Счетоводство;

1.5. Години професионален опит: 2 години професионален опит по специалността;

1.6.  Допълнителни изисквания: - добра компютърна грамотност; познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност;

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. България № 12, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакт: Емилия Кирилова – ст. счетоводител в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Телефон за контакти: 0899 991885

4. Срок за подаване на документите: 21.04.2017 година включително.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в сградата на Община град Добрич в „Център за услуги и информация“.

 

 

 

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.94° C разсеяна облачност
Нагоре