Община Добрич обявява публично обсъждане на промени в статута на наградите за принос в духовната култура

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА ДОБРИЧ

Общественият съвет по култура към Община град Добрич разработва проект за промяна на Правилника за присъждане на Годишните награди  в областта на духовната култура в Община град Добрич, които се връчват всяка година на 1 ноември – Ден на народните будители и Ден на българските учени.

Към момента, съгласно действащия Правилник, годишните награди в областта на духовната култура са колективни и индивидуални. Те се присъждат за периода на творческа и научна дейност от 30 октомври на предходната година до 30 октомври на годината на присъждане. Годишните награди са морални /грамота и почетен знак/ и материални /предметни или парични/. Присъждат се в следните направления: 

(1)  Културно-просветна дейност

(2)  Театрална дейност

(3)  Музикално  изкуство

(4)  Танцово изкуство

(5)  Изобразително изкуство и архитектура

(6)  Литературно творчество

(7)  Журналистическо творчество

(8 ) Образование и Наука

Могат да се връчат и следните специални награди:

(1)  Спомоществователство

(2)  Награда за млад творец  (до 35 години)

(3) Голяма награда за изключителен принос в областта на духовната култура (парична – 1000 лв.)

Предложенията за годишните награди се правят от ръководствата на творческите и синдикални съюзи, от неправителствени организации и граждани в срок до 30 септември на годината на присъждане. Те се оценяват от назначена със заповед на Кмета на Община град Добрич Комисия, която включва изтъкнати дейци и творци на художествената култура.

Общественият съвет по култура предлага на публично обсъждане следните промени:

Редуциране броя на категориите

До момента има три предложения:

А/ Да бъдат връчвани две награди: Награда „Добрич“ за култура и изкуство /грамота, плакет и 1 000 лева/ и Награда за млад творец  /грамота, плакет и 500 лева/;

Б/ Да бъдат връчвани три награди – Колективна награда /грамота, плакет и 1 000 лева/, Индивидуална награда /грамота, плакет и 500 лева/ и Награда за млад творец /грамота, плакет и 500 лева /;

В/ Категориите да бъдат редуцирани до 6:

Визуални изкуства /Изобразително изкуство, Дизайн, Архитектура, Фотография/

Сценични изкуства /Музика, Театър, Танц/

Литература /Научна и Художествена литература, Библиотечно дело, Превод/

Културно наследство /Материално и нематериално културно наследство и  традиционни занаяти/

Наука

Млад творец

      2. Процедура по събиране на предложения за „духовните награди“ и определяне на носителите

      3. Наименование на наградите

 

Общественият съвет ще вземе предвид постъпилите мнения и допълнителни идеи и ще изготви проект за нов статут на наградите, който ще бъде приет на заседание на Общински съвет град Добрич.

Своите предложения можете да изпращате на адреса на Община град Добрич -Дирекция „Хуманитарни дейности“: 9300 Добрич, ул. „Независимост” № 7, стая 701,  kultura_dobrich@abv.bg  в срок до 31 март 2014 г.

Телефон за връзка: 058/60 54 58

 

24.02.2014 г.

 

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
8.86° C облачно
Нагоре