Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДЯ №4

Днес  20.04.2017 година  комисия назначена със заповед  № 87/ 10.04.2017г.  на  Директор на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

 

Председател – Пепа Желязкова- ЗАС

Членове:

1. Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“

2. Марияна Димитрова – Медицинска сестра

 

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността огняр в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

- Веско Симеонов Панайотов

- Красимир  Тодоров Костов

- Валентин Илиев Терзиев

- Нерджин Назифов Алитов

Кандидатите се явиха на събеседване по реда на подаване на документите. 

На събеседването не се яви Красимир Тодоров Костов.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение №1 /приложени към протокол/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването. Кандидатите се класират, както следва:

Нерджин Назифов Алитов – 67 точки

Валентин Илиев Терзиев- 54 точки

Веско Симеонов Панайотов- 37 точки

Комисията предлага на Директора на Детска  ясла  №4 „Щастливо детство” да  сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1   във връзка чл.70  ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с:  Нерджин Назифов Алитов

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Празнични събития за Деня на независимостта

20.09.2019

На 21 септември децата на Добрич и техните родители ще имат възможност да се включат във второто издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“, организиран от Община град Добрич, Регионален исторически музей – Добрич...

Празнични събития за Деня на независимостта
ВИЖ ДОБРИЧ
18.4° C ниска облачност
Нагоре