Окончателни резултати от тест за длъжността началник отдел "Устройство на територията и строителен контрол"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.05.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 13:30 часа, комисия в състав:

Председател: Мария Качанова-Димитрова, Директор на дирекция УТИОС, Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Росица Маркова - Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел УТСК, дирекция УТИОС при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 19.04.2017 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста е допуснат:

 

1. Деян Йорданов Стоянов

 

На основание Заповед №332/30.03.2017 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 27 от НПКДС на кандидата е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидата бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 13:40 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и определената от комисията продължителност на конкурса /един астрономически час/.

Кандидатът изтегли чрез жребий тест №3. Председателят на комисията обяви в 13:45 часа начало за решаване на теста.

В 14:20 часа след като кандидатът предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на теста от страна на комисията, кандидатът има следните резултати:

 

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Деян Йорданов Стоянов

13 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, кандидатът e постигнал резултат под минималния (под 20 точки) и не се допуска до провеждане на интервю.

Конкурсната процедура приключва без класиране.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.82° C облачно
Нагоре