Окончателни резултати от тест за длъжността началник отдел "Устройство на територията и строителен контрол"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 02.05.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 13:30 часа, комисия в състав:

Председател: Мария Качанова-Димитрова, Директор на дирекция УТИОС, Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Росица Маркова - Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел УТСК, дирекция УТИОС при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 19.04.2017 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста е допуснат:

 

1. Деян Йорданов Стоянов

 

На основание Заповед №332/30.03.2017 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 27 от НПКДС на кандидата е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидата бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 13:40 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и определената от комисията продължителност на конкурса /един астрономически час/.

Кандидатът изтегли чрез жребий тест №3. Председателят на комисията обяви в 13:45 часа начало за решаване на теста.

В 14:20 часа след като кандидатът предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на теста от страна на комисията, кандидатът има следните резултати:

 

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Деян Йорданов Стоянов

13 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, кандидатът e постигнал резултат под минималния (под 20 точки) и не се допуска до провеждане на интервю.

Конкурсната процедура приключва без класиране.

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
8.87° C ясно небе
Нагоре