Допуснати ди събеседване кандидати за длъжността "Чистач/хигиенист" в ОП "Общински пазари"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.05.2017г. в 16,30 ч., комисия, назначена със Заповед № 552/25.05.2017г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Калин Рачев –  Директор на ОП „Общински пазари”

и членове:

1. Десислава Стойчева – Гл. счетоводител на ОП „Общински пазари”

2. Росица Атанасова  –  Касиер, счетоводство в ОП „Общински пазари”

3. Милен Лунчев – Домакин в ОП „Общински пазари”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Чистач/Хигиенист” в ОП „Общински пазари” град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

Емилия Стефанова Александрова

Йордан Савов Йорданов

Анифе Рустем Исмаил

Силвия Кочева Стоянова

Стоян Александров Христов

Магдалена Николова Йорданова

Ремзие Ниязи Якубова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Стоян Александров Христов

Силвия Кочева Стоянова

Магдалена Николова Йорданова

Анифе Рустем Исмаил

Ремзие Ниязи Якубова

Емилия Стефанова Александрова

 

Комисията реши да не допусне до събеседване:

Йордан Савов Йорданов  -  липса на необходими документи за кандидатстване.

 

Допуснатите кандидати ще се информират за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 30.05.2017г. (вторник) по график, в административната сграда на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. „Македония” № 14, в кабинета на Директора на ОП „Общински пазари”.

 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.9° C ясно небе
Нагоре