Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Ръководител отдел "Контрол Синя зона"

Днес, 14.06.2017 г. Комисия, назначена със Заповед №.670  / 14.06.2017 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

          Председател: Калина Георгиева – секретар на Община гр.Добрич ,

          и членове:

                     1.  Мария Андреева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

                     2. Георги  Ковачев  – старши експерт в дирекция „Местни данъци  и такси”-  правоспособен юрист 

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността Ръководител отдел  в отдел  „Синя зона” към  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване следните кандидати:

       1.Костадин  Димитров Караджов

       2.Добромир Георгиев Димитров

       3. Ростислав  Любомиров  Банчев

       4. Ради  Атанасов  Радев

       5. Миглена  Василева  Драганова

       6. Огнян  Димов  Николов

Комисията реши да не допусне до събеседване:

1.  Ивайло Илков Миланов-  не доказва изискуемия професионален опит

2. Детелина Илиева Георгиева – не доказва изискуемия професионален опит и не отговаря на изискванията за професионална област на висшето образование

3. Милен Митев Хинев – не отговаря на изискванията за професионална област на висшето образование

Кандидатите ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.85° C слаб дъжд
Нагоре