Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Ръководител отдел "Контрол Синя зона"

Днес, 15.06.2017 г. Комисия, назначена със Заповед №. 676  / 15 .06.2017 г. на Кмета на Община град Добрич  в състав:

Председател: Мария  Андреева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

и членове:

1.  Калина  Георгиева  – секретар  на Ощина гр.Добрич

2. Даниела Божидарова  - главен  счетоводител на ОБП УДП

3. Георги  Ковачев  – старши експерт в дирекция „Местни данъци  и такси”- правоспособен юрист , 

4. Красимира  Николова – специалист „Човешки ресурси” в ОБП УДП,               

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Ръководител отдел  в отдел  „Синя зона” към  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

На събеседването за длъжността се явиха следните кандидати по ред на подаване на документите:

1.Костадин  Димитров Караджов

2.Добромир Георгиев Димитров

3. Ростислав  Любомиров  Банчев

4. Миглена  Василева  Драганова

5. Огнян  Димов  Николов

На събеседването за длъжността не се яви следният кандидат:

1.Ради  Атанасов  Радев

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и  РЕШИ:

Комисията предлага да се сключи трудов договор с Добромир Георгиев Димитров.

Като резерва е класиран следният кандидат:

Костадин Димитров Караджов

Кандидатите    ще се информират  по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.52° C ясно небе
Нагоре