Обява за длъжността "Гледач" в ОП "Център за защита на природата и животните"

ОП „ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ“ ГР. ДОБРИЧ

обявява свободно работно място за длъжността „ ГЛЕДАЧ“

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  1.   Област на дейност:  - Ботанически и зоологически природни паркове и градини.

Правилно отглеждане на животните в ЦЗПЖ, поддържане на изряден вид на подслони и райони на центъра и опазване на биоразнообразието.

 1. Цел на длъжността:
 • Да спомага за общественото образование чрез предоставяне на информация за показваните видове;
 • Да осигурява оптимални условия за живот на животните, подслонени в зоологическата градина и поддържа висок стандарт на стопанисване.
  1. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование,по възможност  Профилирана Гимназия по Ветеринарна Медицина.
  2. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Ветеринарна медицина.
  3. Години професионален опит: желателно е минимум 1 год.
  4. Допълнителни изисквания:
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Умение за работа в екип;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал
 • Умение за боравене с парични средства.

 

 1. Необходимите документи за кандидатстване:
  1. Заявление за участие / свободна форма /;
  2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  3. Автобиография;
  4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 1. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично  в ОП „ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ“, ул. Никола Петков №15, в стаята на директора  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа.

Лице за контакт: Севдалина Венкова

Телефон за контакт: 058 602850

 

 1. Срок за подаване на документите: 10.07.2017 г. до 21.07.2017 г.
 2. Етапи на подбора:
  1. Подбор по документи.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати:

 

След подбора по документиза събеседването кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл.67 ал.1 т. 1 от КТ, във връзка с чл.70, ал.1 / срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя / за осем часов работен ден.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ОП „Център за защита на природатаи животните“.

 

 

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
2.84° C разсеяна облачност
Нагоре