Обява за длъжността "Работник поддръжка" в ОП "Общински пазари"

 

Общинско предприятие „Общински пазари” град Добрич

обявява свободно работно място

за длъжността „РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА”

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Отговаря за строително-ремонтните дейности, поддръжката на търговските обекти и обектите, предоставени за стопанисване и управление на предприятието на територията на общинските пазари.

1.2. Кратко описание на длъжността:  Извършва широк кръг от ремонтни дейности при стриктно спазване на мерките за безопастност. Длъжен е при възникнали аварии да ги отстранява бързо и своевременно. Прави мотивиращи предложения за извършване на планови ремонти с оглед на сезонните особености при експлоатацията на обектите и предотвратяване на аварийни ситуации. Следи за правилната експлоатация на преместваемите съоръжения и за проблеми по стационарните обекти, стопанисвани от ОП „Общински пазари” град Добрич.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  средно-специално;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието: техническа.

      1.5. Години професионален опит:  3 (три).

      1.6.  Изисквания за заемане на длъжността:

*     да познава изискванията за ел. преносна и ел. монтажна дейност;

*   да познава правилата за извършване на строително-ремонтни дейности, както и реда и  изискванията за работа с машини и съоръжения;

*     да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността;

*     да притежава чувство за отговорност, лоялност и прецизност;

*     да не е съден и осъждан за злоупотреби.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, както и за допълнителна преквалификация (ако има такива);

      2.3. Автобиография (с посочен телефон за обратна връзка);

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в счетоводството на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. “Македония“ № 14 (Административна сграда), всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Лица за контакти: Десислава Стойчева, Телефон:0893 39 14 11.

     4. Краен срок за подаване на документите: 08.08.2017г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи;

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраният кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1  от КТ за осем-часов работен ден и със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.14° C ясно небе
Нагоре