Обява за длъжността "Медицинска сестра" в ДЯ №2 "РАДОСТ"

Медицинска сестра" в ДЯ №2 "РАДОСТ"

     

Детска ясла  „Радост”№2  обявява 1 свободно работно място  за длъжността медицинска сестра  

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Здравеопазване

1.2. Цел на длъжността: -подпомагане  на семейства при отглеждане и възпитание на деца  от 1 до 3 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

 1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието : специалност - медицинска сестра  

 1.5. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността ;

 1.6. Допълнителни изисквания - инициативност,творчески интереси,новаторско отношение към труда ,певчески умения,умения за работа в екип.

   2. Необходимите документи за кандидатстване:

   2.1. Заявление за участие (свободна форма);

  2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна  степен, допълнителна квалификация;

 2.3. CV-европейски формат;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността

 и областта на професионалния опит.

 2.5. Копие от УИН в БАПЗГ.

3. Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите си лично в Детска ясла №2 “Радост”,

ул. „Вардар”№54 всеки делничен ден от 08:00 ч. до 13:00ч.

Телефон за контакти: 058/602 989

4. Срок за подаване на документите: от 10.07.2017г. до 11.08.2017 година.

 5. Етапи:

 5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

 

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание  чл.67 ал.1 от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.54° C плътна мъгла
Нагоре