Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник възпитател" в ДГ № 27 „Славейче”.

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 14.07.2017 г. комисия назначена със заповед  № 246/11.07.2017 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче”гр. Добрич в състав:

Председател: Илияна Георгиева Костадинова  – главен учител в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

  1. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „ХД“
  2. Видка Янчева Андреева – ЗАС в ДГ № 27 „Славейче“
  3. Стефка Колева Стоянова - старши учител в ДГ № 27 „Славейче“
  4. Дарина  Денчева - медицински специалист в ДГ № 27 „Славейче“

проведе заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността помощник възпитател  в ДГ № 27 „Славейче”.

 

За участие документи са подадени от:

 

1. Мария Денчева Найденова – вх. № 190

2.Диляна Ванева Мързъкова – вх. № 191

3.Анка Атанасова Иванова – вх.№ 192

4.Детелина Илиева Георгиева – вх. № 193

5.Станка Стефанова Колева- вх. № 195

6. Росинка Миткова Михайлова – вх. №196

7. Миглена Иванова Ангелова – вх. № 197

8. Марияна Василева Няголова – вх. № 198

9. Емилия Димитрова Керева – вх. №199

10. Тонка Георгиева Йорданова – вх. № 201

11. Валентина Иванова Атанасова – вх. № 202

12. Елена Енева Кателиева – вх. № 203

 

 

Комисията реши да не допусне до събеседване следните кандидати поради липса на определени документи:

1.Миглена Иванова Ангелова – вх. № 197, не представя документ за професионален опит по специалността;

2.Станка Стефанова Колева- вх. № 195, не представя документ за професионален опит по специалността;

3.Анка Атанасова Иванова – вх.№ 192, не представя документ за професионален опит по специалността;

4. Диляна Ванева Мързъкова – вх. № 191, не представя документ за професионален опит по специалността;

5.Тонка Георгиева Йорданова – вх. № 201, не представя документ за професионален опит по специалността;

6.Мария Денчева Найденова – вх. № 190, не представя документ за професионален опит по специалността;

7.Валентина Иванова Атанасова – вх. № 202, не представя документ за професионален опит по специалността;

8. Елена Енева Кателиева – вх. № 203, не представя документ за професионален опит по специалността;

Допуснатите кандидати са:

Детелина Илиева Георгиева – вх. № 193;

Росинка Миткова Михайлова – вх. №196;

Марияна Василева Няголова – вх. № 198;

Емилия Димитрова Керева – вх. №199;

 

Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и часа на събеседването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.28° C ясно небе
Нагоре