Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 27

Днес, 14.07.2017 г. комисия назначена със заповед  № 246/11.07.2017 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче”гр. Добрич в състав:

Председател: Илияна Георгиева Костадинова  – главен учител в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

  1. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „ХД“
  2. Видка Янчева Андреева – ЗАС в ДГ № 27 „Славейче“
  3. Стефка Колева Стоянова - старши учител в ДГ № 27 „Славейче“
  4. Дарина  Денчева - медицински специалист в ДГ № 27 „Славейче“

проведе събеседване с кандидатите за длъжността помощник възпитател в ДГ № 27 „Славейче” .

До събеседването за длъжността са допуснати:

1. Детелина Илиева Георгиева – вх. № 193

2. Росинка Миткова Михайлова – вх. №196

3. Марияна Василева Няголова – вх. № 198

4. Емилия Димитрова Керева – вх. №199

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

До събеседване не се яви  Емилия Димитрова Керева – вх. №199. Същата пожела да се яви само на събеседване за длъжността готвач.

Всички останали кандидати се явиха на събеседване.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните предварително формулирани въпроси: (еднакви за всеки от кандидатите):

  1. Знаете ли в какво се състои работата, за която кандидатствате?
  2. Ако сте в група какви са Вашите задължения?  
  3. Знаете ли какво се прави при сутрешна дезинфекция?
  4. Преди да сервирате храната на децата в групата какво трябва да направите?
  5. Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Марияна Василева Няголова                                                                   100  точки

2.  Детелина Илиева Георгиева                                                                      73 точки

3.  Росинка Миткова Михайлова                                                                    45 точки

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче ,да сключи трудов договор по чл. 67, ал. 1, т.1 с Марияна Василева Няголова, а по чл. 68, ал. 1,т. 3 с Детелина Илиева Георгиева

Актуално

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година

28.01.2020

С 30 „за“ и петима „въздържал се“ общинският съвет прие финансовата рамка на Община Добрич, предложена от общинското ръководство за 2020 година. Бюджетът на Добрич за тази година възлиза на 76 391 723 лева. 61%,...

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
3.68° C разсеяна облачност
Нагоре