Избори за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.

Плащанията на дежурния персонал

от учебни, детски и други заведения за

 изборите за членове на Европейския парламент

ще се извършат на 13 юни 2014 г.

 

Община град Добрич уведомява, че плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент ще се извършат

на 13 юни 2014 г. (петък)

 от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

в сграда Корпус 3, ул. „Независимост” 7

(бивш Партиен дом, северен вход), ет. 8, ст. 802 – Касата на направление „Образование”

(публикувано на 10.06.2014 г.)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ(публикувано на 02.06.2014 г.)

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. ще се изплащат на 5 и 6 юни 2014 г. (четвъртък и петък) в сградата на Община град Добрич от 9.00 до 13.00 ч. и от 14.00 до 16.30 ч.

• секции от № 1 до № 65 - в Центъра за услуги и информация, на гише "Информация"

• секции от № 66 до № 129 - на І етаж, стая 114.

Хората, които са били в съставите на секционните избирателни комисии, регистрирани са в Бюрото по труда и получават обезщетение за безработица, следва да декларират това обстоятелство пред териториалното поделение на НОИ, като за целта подават декларация по образец – Приложение № 5 към чл. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и посочат обстоятелството, че в качеството си на членове на СИК ще получат/са получили еднократно възнаграждение съгласно чл. 97, ал. 1 от Изборния кодекс за изборния и следващия след него ден – 25 и 26 май (неделя и понеделник). Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява за тези дни и се възстановява отново след отпадане на горните обстоятелства.

Съгласно чл. 54д, ал. 3 от КСО лицето е длъжно да декларира пред териториалното поделение на НОИ настъпилите промени в обстоятелствата в срок до 7 дни от настъпване на промяната.

 

СЪОБЩЕНИЕ (публикувано на 20.05.2014 г.)

Община Добрич и Районната избирателна комисия ще предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии на 24 май 2014 г. (събота) по ГРАФИК. Методическите указания на Централната избирателна комисия за секционните комисии можете да изтеглите оттук.

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО НОВАТА ИЗБОРНА ТЕХНОЛОГИЯСписък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. (Публикувано на 14.05.2014 г.)

 

СЪОБЩЕНИЕ (публикувано на 12.05.2014 г.)

Община Добрич осигурява възможност на гражданите да направят справка в избирателния списък и по телефона. Справката е по единен граждански номер (ЕГН) и може да се извърши на безплатен телефонен номер 0800 18 434.

Заповед №439 от 12.05.2014 г. за забрана на продажба и консумация на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 05.00 часа до 24.00 часа на 25 май 2014 г. (Публикувано на 12.05.2014 г.)

Условия за гласуване на хора с увреждания на изборите за членове на Европейския парламент от Р. България на 25 май 2014 г. (Публикувано на 07.05.2014 г.)

Заповед №391 от 23.04.2014 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали. (Публикувано на 23.04.2014 г.)

СЪОБЩЕНИЯ (2 бр., публикувани на 15.04.2014 г.)

1. Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 11) се приемат до 17.05.2014 г. вкл.

2. Заявление за вписване/дописване в избирателния списък по постоянен адрес (Приложение № 14) може да се подаде до 23.05.2014 г. вкл.

Заявления може да се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич на ул. „България” № 12 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-166 или е-адрес dobrich@dobrich.bg .

 

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. чрез сайта на Главна дирекция ГРАО http://www.grao.bg/elections/#query   (Публикувано на 14.04.2014 г.)

 

Избирателен списък - Част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. (Публикувано на 11.04.2014 г.)

 

На 16.04.2014 г. (сряда) в 11.00 ч. Кметът свиква консултации за съставите на секционните избирателни комисии за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България. (Публикувано на 10.04.2014 г.)

 

СЪОБЩЕНИЯ (4 бр., публикувани на 07 април 2014 г.)

1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя Декларация по образец (Приложение № 13) в Община град Добрич, ако в нея е адресът на пребиваването му в България. Срокът е до 14 април 2014 г. вкл.  

 

2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си писмено чрез Заявление по образец (Приложение № 19) в срок до 04 май 2014 г. вкл. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и изпратено по пощата, факс или електронно заявление до Кмета на Община град Добрич, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянен адрес (или настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес).

 

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението (Приложение № 16) трябва да е саморъчно подписано и подадено до Кмета на Община град Добрич (ако там е настоящият адрес), вкл. чрез електронно заявление от интернет страницата на общината. Срокът е до 10 май 2014 г. вкл.

 

4. Заявление – декларация (Приложение № 21) до общинска администрация по постоянен адрес за издаване на удостоверение за гласуване на друго място може да подаде само кандидат за член на Европейския парламент, член на ЦИК, член на РИК и наблюдател. Удостоверенията се издават в срок до 10 май 2014 г.

 

Заявления може да се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич на ул. „България” № 12 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-166 или е-адрес dobrich@dobrich.bg

 

Заповед № 329 от 07.04.2014 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци (публикувана на 07.04.2014 г.)

Приложение към Заповед № 329 от 07.04.2014 г. - места за обявяване на избирателните списъци (публикувано на 07.04.2014 г.)

Заповед № 298 от 28.03.2014 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация и адреси (публикувана на 28.03.2014 г.)

Приложение към заповед № 298 от 28.03.2014 г. - номер, обхват и адреси на избирателните секции (публикувано на 28.03.2014 г.)

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре