Обява за свободно работно място за длъжността "Огняр" в ДГ № 18 "Дора Габе"

ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич обявява свободно работно място за длъжността огняр в детска градина. Работното място е свободно от 18.08.2017 год.

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - обслужваща.

      1.2. Цел на длъжността: обслужване на газовия котел и отоплителната система в сградата на детската градина.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно специално или средно общо с квалификация;

      1.4. Години професионален опит: минимум три години.

      1.5. Изискване за длъжността: Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за газови съоръжения.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

      2.3. Автобиография;

      2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ №18 , адрес на детската градина: ж.к. „Дружба“ №44, всеки делничен ден от 09:00 часа до 13.00 часа,

Лица за контакти: Мария Нейчева или Веселина Илиева. Телефон за контакти: 058 664 595.

     4. Срок за подаване на документите: от 21.08.2017 до 25.08.2017 година.

     5. Етапи на конкурса:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1, и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорено в полза на работодателя; работно време на обявената длъжност - осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в момента на подаване на документите.

Актуално

8 детски градини с одобрени проекти от ПУДООС

04.03.2021

Одобрени са проектни предложения на осем общински детски градини на тема „Обичам природата и аз участвам“ в рамките на Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНО СРЕДА – 2021“, финансирана от Министерството на...

8 детски градини с одобрени проекти от ПУДООС
ВИЖ ДОБРИЧ
5.91° C ясно небе
Нагоре