Обява за свободно работно място за длъжността "Огняр" в ДГ №32

ДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността огняр  в детска градина

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - обслужваща

1.2. Цел на длъжността: Обслужване на газовия котел и отоплителната система в сградата на детската градина.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Основно, средно специално или средно общо с квалификация

1.4. Години професионален опит: Не се изисква

1.5.Години професионален опит:  Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за газови съоръжения.

 

   2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

2.3 . Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32„Зорница”,

 ж.к. “Строител”  всеки делничен ден от  9.00 часа до 14:00 часа ,

Лице за контакти:  Марияна Димитрова– Директор на ДГ №32

 Телефон за контакти: 058/665223

4. Срок за подаване на документите: от 23.08.2017 г. 29.08.2017 г. до 12.00 ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70,ал.1,уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  учител в детска градина, в ДГ № 32“Зорница “ град Добрич  –

ж.к. „Строител”до 65.

Актуално

Изложба базар с кауза изграждане на Комбинирана площадка за спорт и забавление на открито, подходяща и за деца с увреждания

15.04.2021

В навечерието на най-големия християнски празник Възкресение Христово Община град Добрич организира на 19, 21, 28 и 29 април т. г. празнични концерти в Зала „Добрич“. На същите дати от 17.30 часа във фоайето на залата ще...

Изложба базар с кауза изграждане на Комбинирана площадка за спорт и забавление на открито, подходяща и за деца с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
9.1° C разкъсана облачност
Нагоре