Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Шофьор" в ЦНСТДМУ

Днес, 08.08.2017 г. комисия назначена със заповед № 164/01.08.2017 г. на Директора на ЦНСТДМУ гр.Добрич

Председател – Марияна  Вълкова – социален работник в ЦНСТДМУ и членове:

Нели Желева - гл. експерт „Кадрова политика” към Д”ХД”;

Мария Жекова – домакин – касиер в ЦНСТДМУ,

Проведе събеседване с кандидата за длъжността шофьор в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр. Добрич. До събеседване е допуснат:

Ивелин Янков Ханджиев

Комисията оцени качествата на кандидата, въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола). Окончателната оценка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.  

Окончателен резултат от оценяването на кандидата:

Ивелин Янков Ханджиев – 34 точки

Комисията предлага на директора на ЦНСТДМУ да бъде сключен трудов договорпо чл. 67, ал. 1, т. 1във връзка с чл.70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателяс кандидатаИвелин Янков Ханджиев.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година

28.01.2020

С 30 „за“ и петима „въздържал се“ общинският съвет прие финансовата рамка на Община Добрич, предложена от общинското ръководство за 2020 година. Бюджетът на Добрич за тази година възлиза на 76 391 723 лева. 61%,...

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
10.74° C разкъсана облачност
Нагоре