Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №20 "Радост"

Днес, 30.08.2017 г. комисия назначена със заповед №219/23.08.2017 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател – Нели Цанкова Станчева, учител в ДГ №20 „Радост“

и членове:

Радка Илиева Колева- старши учител в ДГ №20 „Радост“

Пенка Тодорова Даскалова, Главен учител

3. Катерина Петкова Златева – асистент на обучението по математически и компютърни технологии в ШУ „ Епископ Константин Преславски“, Колеж - Добрич

4. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич, която:

проведе събеседване с кандидатите за длъжността учител в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

До събеседването за длъжността са допуснати:

Росица Веселинова Великова

Силвия Герова Герова

Виктория Викторовна Панчева

Мая Руменова Скорчева

Атилия Кемал Исмет

Диана Георгиева Карагеоргиева

Живка Йорданова Димитрова

Иглика Атанасова Влайкова-Стефанова

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Не се явиха на събеседване:

Диана Георгиева Карагеоргиева

Живка Йорданова Димитрова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 10 предварително формулирани въпроси еднакви за всеки от кандидатите.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Силвия Герова Герова – 127 точки

Росица Веселинова Великова – 103 точки

Виктория Викторовна Панчева – 91 точки

Атилия Кемал Исмет – 78 точки

Иглика Атанасова Влайкова-Стефанова – 64 точки

Мая Руменова Скорчева – 56 точки

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираните на първо място Силвия Герова Герова и на  второ място Росица Веселинова Великова  на основание чл. 68, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ  в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Съставеният протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
2.76° C облачно
Нагоре