Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №32 "Зорница"

ДГ №32 „Зорница“, град Добрич  обявява  свободно работно място за длъжността „Учител“ в детска градина

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - образование;

      1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 2 до 7 годишна възраст

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“; „Бакалавър”;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

      1.5. Години професионален опит: не се изисква

      1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна грамотност, владеене на  английски и руски език организаторски умения, отговорност, работа в екип.

      

 2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2.Копие от документи за придобито образование, педагогическа квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Професионална автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

       3. Място за подаване на документите:

        Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница“, ж.к.. „Строител“ до бл.65  на 30.08.17; 31.08.17; 01.09.17;  от 09:00 часа до 14:00 часа и на 11.09.17 г. до 12.00 ч.

Лице за контакти:Марияна Димитрова

Телефон за контакти: 058/665 223

     4. Срок за подаване на документите: 11.09.2017  година.

      5. Етапи на конкурса:

    5.1. Подбор по документи.

    5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на осем часов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №32 „Зорница“.

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
16.08° C разкъсана облачност
Нагоре