Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №25 "Весела"

Детска Градина №25 „ВЕСЕЛА“ обявява свободно работно място за длъжността „Учител в Детска Градина“.    

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

      1.2. Кратко описание на длъжността: Организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията на децата в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите документи.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”; степен „Магистър“.

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП, професионална квалификация детски учител;

      1.5. Години професионален опит: не се изисква

      1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна и чуждоезикова грамотност, умение за работа в екип, отговорност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник в ДГ №25 „ВЕСЕЛА“, гр.Добрич, ж.к.“Дружба“ № 54, всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:30 часа.

Лица за контакти: Светла Иванова, Даринка Стефанова

Телефон за контакти: 058/602495

     4. Срок за подаване на документите: от 04.09.2017г. до 07.09.2017година.

     5. Етапи на конкурса:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.3 от КТ на осем часов работен ден..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №25 „ВЕСЕЛА“, гр.Добрич.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
0.72° C ниска облачност
Нагоре