Допуснати и недопуснати до събеседване кандидати за длъжността "Старши експерт "Обществени поръчки" в дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

   П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.09.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № 1073/08.09.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

1. Весела Пламенова Димитрова – Главен експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция  ИРЕФОП – правоспособен юрист;

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността старши експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ в Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Надежда Петрова Петрова, Ана Добрева Илиева, Елена Иванова Стефанова, Еренгюл Махремова Топалова, Теодора Събева Костадинова, Габриела Христова Колева, Бранимир Димитров Вълчанов, Фатма Ахмед Капитанова, Иван Христов Иванов и Веселина Цонева Петкова.

 

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване: Надежда Петрова Петрова, Ана Добрева Илиева, Елена Иванова Стефанова, Теодора Събева Костадинова, Бранимир Димитров Вълчанов, Фатма Ахмед Капитанова и Веселина Цонева Петкова.

До събеседване не са допуснати:

  • Габриела Христова Колева – не е представила документи за завършено висше образование – степен „Магистър“ с професионално направление право или икономика;
  • Еренгюл Махремова Топалова – поради липса на две година професионален опит;
  • Иван Христов Иванов – поради липса на две година професионален опит.

Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 15.09.2017 г. от 13:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

 

           

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
9.25° C предимно облачно
Нагоре