Допуснати и недопуснати до събеседване кандидати за длъжността "Старши експерт "Обществени поръчки" в дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

   П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.09.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № 1073/08.09.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

1. Весела Пламенова Димитрова – Главен експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция  ИРЕФОП – правоспособен юрист;

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността старши експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ в Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Надежда Петрова Петрова, Ана Добрева Илиева, Елена Иванова Стефанова, Еренгюл Махремова Топалова, Теодора Събева Костадинова, Габриела Христова Колева, Бранимир Димитров Вълчанов, Фатма Ахмед Капитанова, Иван Христов Иванов и Веселина Цонева Петкова.

 

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване: Надежда Петрова Петрова, Ана Добрева Илиева, Елена Иванова Стефанова, Теодора Събева Костадинова, Бранимир Димитров Вълчанов, Фатма Ахмед Капитанова и Веселина Цонева Петкова.

До събеседване не са допуснати:

  • Габриела Христова Колева – не е представила документи за завършено висше образование – степен „Магистър“ с професионално направление право или икономика;
  • Еренгюл Махремова Топалова – поради липса на две година професионален опит;
  • Иван Христов Иванов – поради липса на две година професионален опит.

Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 15.09.2017 г. от 13:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

 

           

Актуално

Д-р Добрин Добрев и Божидар Димитров са новите общински съветници в Общински съвет Добрич

20.04.2021

Новите общински съветници, които влизат на мястото на новоизбрани депутати, се заклеха пред председателя на ОИК Цонка Велкова, зам. – председателя на Общинския съвет Нивелин Радичков и представители на партиите. Те подписаха...

Д-р Добрин Добрев и Божидар Димитров са новите общински съветници в Общински съвет Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре