Обява за свободно работно място за длъжността "Санитар" в Дом за стари хора

Свободно работно място за длъжността”санитар”в Дом за стари хора

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: социални услуги за стари хора и инвалиди

      1.2. Цел на длъжността:   работа със стари хора и хора с увраждания

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование-средно

      1.4. Години професионален опит: не се изискват,стажа и опита в социалната сфера се считат за предимство

      1.5.Допълнителни изисквания:  комуникативност,умения за работа в екип,позитивна нагласа за работа със стари хора и хора с увреждания.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4. Срок за подаване на документите: 29.09.2017 година.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67 ал.1,т.1 и във връзка с чл.70 от Кодекса на труда,уговорен в полза на работодателя,при установено работно време осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
9.44° C ясно небе
Нагоре