Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ № 32 „Зорница”

Изх.№269/12.09.2017 г.

П Р О ТО К О Л

Днес, 12.09.2017 година, Комисия назначена със заповед  № 227/30.08.2017г.на Директора на ДГ №32 “Зорница”  в състав:

 Председател: Жана Николова-главен учител в ДГ № 32 „Зорница”

      Членове:

  1. Севдалина Владимирова  – старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
  2. Йорданка Аурелова- старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
  3. Валентина  Киосе –учител в ДГ №32 „Зорница”
  4. Дора Минчева- Гл.експерт „Предучилищно възпитание” Дирекция „ХД” при Община град Добрич

Кандидатите се явихана събеседване по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 8 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/

Кандидатите се класират както следва:

1.Светла Иванова Георгиева-152 точки

2.Силвия Тодорова Алексиева-120 точки

3.Диана Георгиева Карагеоргиева-98 точки

4.Мая Руменова Скорчева не се яви.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница”

гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания кандидат на първо място Светла Иванова Георгиева  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Общинското дружество „Градски транспорт - Добрич“ организира демонстрация на електрически автобус “Solaris“

14.10.2019

Демонстрацията е организирана на 15 октомври от 13.00 часа в Депото на общинското дружество „Градски транспорт“. Електрическият бус в продължение на няколко дни ще бъде тестван по градската линия 111.   Solaris...

Общинското дружество „Градски транспорт - Добрич“ организира демонстрация на електрически автобус “Solaris“
ВИЖ ДОБРИЧ
21.47° C ясно небе
Нагоре