Окончателни резултати от събеседване за длъжността „старши учител“ в ДГ № 23 „Звездица“

Днес, 13.09.2017 г. комисия, назначена със Заповед  № 187/ 07.09.2017 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“ град  Добрич в състав:

Председател : Румяна Илиева – старши учител в ДГ № 23 „Звездица”

и членове:

1. Дора Минчева – гл. експерт „ПУВ”, Дирекция „ХД”,                   

2. Елеонора Желязкова – старши учител в ДГ № 23 „Звездица”

и в присъствието на Силвия Манолова – директор ДГ № 23 „Звездица”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „старши  учител“ в ДГ № 23 „Звездица“ град Добрич.

 

До събеседването за длъжността „старши учител“ са допуснати:

1.Йорданка Георгиева Аурелова

2.Жечка Андреева Вълева

3.Светла Матеева Копаранова

 

Комисията оцени качествата им въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването. Максималният общ брой точки,  които може да получи всеки кандидат е 75. Кандидатите, които имат по–малко от 40 общ брой точки не участват в класирането.

Кандидатът Йорданка Георгиева Аурелова   бе оценен с 42 точки от възможен максимален брой точки – 75.

Кандидатът Жечка Андреева Вълева бе оценен с 57 точки от възможен максимален брой точки – 75.

Кандидатът Светла Матеева Копаранова бе оценен с 46 точки от възможен максимален брой точки – 75.

Комисията предлага на директора на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич, да сключи трудов договор по чл. 67, ал. 1 и във връзка със чл. 70, ал. 1, в полза на работодателя с класирания на І- во място кандидат Жечка Андреева Вълева.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите  ще бъдат уведомени  лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Община Добрич получава допълнителен трансфер от 1 470 000 лв. за ремонт на улици

27.01.2021

С постановление на Министерски съвет е одобрен допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Добрич в размер на 1 470 000 лева. Средствата ще се използват за ремонти на улица „Генерал майор Стефан...

Община Добрич получава допълнителен трансфер от 1 470 000 лв. за ремонт на улици
ВИЖ ДОБРИЧ
1.32° C предимно облачно
Нагоре