Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Директор" на дирекция "Инфраструктура и околна среда"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 12.09.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от  09:00 часа, комисия в състав:

Председател: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет УТ в Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция ИОС при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 29.08.2017 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста са допуснати:

 

1. Станка Янакиева Василева

2. Албена Пенева Иванова

3. Радосвет Веселинов Куцаров

 

На основание Заповед №954/08.08.2017 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 27 от НПКДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:10 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №2, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

В 09:40 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

 

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Станка Янакиева Василева

25 точки

2. Албена Пенева Иванова

13 точки

3. Радосвет Веселинов Куцаров

16 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки е постигнала:

 

Трите имена на кандидата

 

1. Станка Янакиева Василева

 

и същата е допусната до провеждане на интервю.

Успешно издържалият теста кандидат, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще се уведоми писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

Актуално

Д-р Добрин Добрев и Божидар Димитров са новите общински съветници в Общински съвет Добрич

20.04.2021

Новите общински съветници, които влизат на мястото на новоизбрани депутати, се заклеха пред председателя на ОИК Цонка Велкова, зам. – председателя на Общинския съвет Нивелин Радичков и представители на партиите. Те подписаха...

Д-р Добрин Добрев и Божидар Димитров са новите общински съветници в Общински съвет Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C разкъсана облачност
Нагоре