Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледачка" в ДЯ №4 "Щастливо детство"

Днес  18.09.2017 година  комисия назначена със заповед  № 158/ 30.08.2017г.  на  Директор на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

Председател – Виолета Куртева- педагог

Членове:

1. Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“

2. Пепа Желязкова – ЗАС

Проведе събеседване с кандидатките за длъжността „детегледачка” в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

- Димитричка Петкова Стоянова

- Гюлтен Рюстем Назифова

- Янка Василева Жечева

- Ивелина Йорданова Колева

- Елена Николова Василева

- Желязка Иванова Николова

- Мария Денчева Найденова

- Тинка Колева Димова

- Павлета Николова Денева

- Маргарита Христова Дочева

- Десислава Костадинова Михайлова

- Марияна Иванова Стоянова

- Диляна Ванева Мързъкова

Кандидатките се явиха на събеседване по реда на подаване на документите. 

Комисията оцени качествата на кандидатките въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение №1 /приложени към протокол/.

Окончателната оценка на всяка кандидатка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването. Кандидатките се класират, както следва:

Димитричка Петкова Стоянова – 67 точки

Тинка Колева Димова-  59 точки

Янка Василева Жечева- 55 точки

Диляна Ванева Мързъкова - 55 точки

Елена Николова Василева- 53 точки

Десислава Костадинова Михайлова- 51 точки

Марияна Иванова Стоянова- 50 точки

Мария Денчева Найденова-  48 точки

Ивелина Йорданова Василева- 45 точки

Павлета Николова Денева-  43 точки

Гюлтен Рюстем Назифова – 42 точки

Желязка Иванова Николова- 40 точки

Маргарита Христова Дочева- 37 точки

Комисията предлага на Директора на Детска  ясла  №4 „Щастливо детство” да  сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1   във връзка чл.70  ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с:  Димитричка Петкова Стоянова

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
5.42° C разкъсана облачност
Нагоре