Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в ЦНСТДМБУ

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 28.09.2017 г. комисия назначена със заповед № 122 / 26.09.2017 г. на Миглена Георгиева – Директор на ЦНСТДМБУ,  в състав:

Председател – Галина Неделчева – специалист социална услуга

и членове:

 1. Нели Желева- главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД,
 2. Деян Костадинов – педагог в ЦОП 2
 3. Валентин Велчев – възпитател в ЦНСТДМБУ

проведе събеседване с кандидатите за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ЦНСТДМБУ

 

До събеседване на длъжността са допуснати :

 • Иво Димитров Янев
 • Евгений Йорданов Генчев  
 • Красимира Филипова Хаджиева
 • Меглена Димитрова Данаилова
 • Маргарита Христова Дамянова- Петрова 
 • Дарина Желева Желева
 • Десислава Гочева Георгиева
 • Детелина Илиева Георгиева
 • Георги Симеонов Йорданов
 

Комисията оцени качеството на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси / еднакви за всеки от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение № 1

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат  /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Иво Димитров Янев                           - 79 точки

                  2. Красимира Филипова Хаджиева      -  71 точки

  3. Маргарита Христова Дамянова- Петрова - 66 точки                      

4. Дарина Желева Желева                     - 64 точки

5. Меглена Димитрова Данаилова       - 53 точки

6. Десислава Гочева Георгиева            - 52 точки

7. Евгений Йорданов Генчев                - 47 точки

8. Георги Симеонов Йорданов              -34 точки

9. Детелина Илиева Георгиева             - 20 точки

Комисията предлага на директора на ЦНСТДМБУ гр. Добрич, да сключи трудов договор с класиралия се на първо място кандидат – Иво Димитров Янев , на осн. чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

Актуално

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града

05.03.2021

3409 лица са участвали в Анкетата на Община Добрич на тема „Подкрепяте ли разкриване на филиал на Медицински университет - Варна в Добрич?“. Те са 2604 жени и 801 мъже. Висшистите са 2432, а със средно образование са 924. На...

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.42° C ясно небе
Нагоре