Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Главен готвач" в ДМК

Днес  13.10.2017 г. комисия назначена  със Заповед №27/ 10.10.2017 година  на  Директора на Детска млечна кухня, Община град Добрич в състав:

Председател – Валентина Георгиева – Технолог  в ДМК, Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

1. Нели Желева - Главен експерт ”Кадрова политика” в Дирекция „ХД”  

2. Румяна Стоянова – ЗАС в ДМК, Дирекция „Хуманитарни дейности,

проведе  събеседване с  кандидатите за длъжността „Главен готвач“ на пълно работно време 8 часа в ДМК гр. Добрич, Дирекция „Хуманитарни дейности ”.

До събеседването бяха допуснати :

1. Стоян Александров  Христов

2. Росен Василев Вдовичев

3. Даринка Александрова Бъчварова

4. Христина Димитрова Семова

На събеседването не се явиха :

Стоян Александров Христов

Христина Димитрова Семова

Проведено бе събеседване с явилите се кандидати по ред на подаване на документи:

 1. Росен Василев Вдовичев

 2. Даринка Александрова Бъчварова

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното  събеседване /Приложение 1 към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта  за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му. Максималния брой точки е 45.

Кандидатите  се класираха както следва:

1. Даринка Александрова Бъчварова - 44 точки

2. Росен Василев Вдовичев - 15 точки

Комисията предлага на Директора на ДМК в Община град Добрич да сключи

Трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1от КТ и във връзка с чл.70,ал.1от КТ, уговорен в полза на работодателя на пълно работно време /8 часа/ с класирания на първо место кандидат за длъжността – Даринка Александрова Бъчварова

Настоящия протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Конкурс за домашно вино обявява Община Добрич

18.01.2022

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ КЪЩАТА НА ВИНОТО ОБЯВЯВАТ  КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО  РЕКОЛТА  202 1 ГОДИНА Регламент за участие: 1. В конкурса могат да участват производители от Община град...

Конкурс за домашно вино обявява Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.8° C разкъсана облачност
Нагоре