Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Мед.сестра" в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

ПРОТОКОЛ

 

Днес  23.10.2017 година  комисия назначена със заповед  № 174/ 03.10.2017г.  на  Директор на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

Председател – Виолета Куртева - педагог

Членове:

1. Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“

2. Мария Кръстева – медицинска сестра

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността мед.сестра в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

- Станимира Недева Петрова

- Мариана Великова Маркова

- Милена Георгиева Димитрова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение №1 /приложени към протокол/.

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването. Кандидатите се класират както следва:

  • Станимира Недева Петрова         60 точки
  • Милена Георгиева Димитрова     24 точки

           На събеседването не се яви: Мариана Великова Маркова

Комисията предлага на Директора на Детска  ясла  №4 „Щастливо детство” да  сключи трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3 във връзка чл.70  ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с: Станимира Недева Петрова        

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

Актуално

Празник в Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждане 1,2

01.06.2020

Своя двоен празник отпразнуваха днес в ЦНСТДБУ 1,2 – 1-ви юни - Ден на детето и 10 години от създаване на социалните услуги. С много танци, песни и вълнуващи игри екипът на социалните заведения и децата отбелязаха своя празник....

Празник в Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждане 1,2
ВИЖ ДОБРИЧ
20.5° C ниска облачност
Нагоре